Kontaktiraj nas

Osnovni program treninga – socijalizacija

16. srpnja 2020.

Teorijski dio edukacije vodiča

 • Osnove kinologije
 • Osnove psihologije pasa
 • Osnove prehrane pasa
 • Osnovna oprema psa i vodiča
 • Osnovne metodike treninga pasa

Vođenje psa na povodniku

 • pravilno kretanje vodiča i psa (lijepo vođenje)
 • okretanje vodiča i psa
 • skretanje u lijevo i desno
 • kretanje pri različitim brzinama

Vježba sjedenja psa

 • Osnovni položaj vodiča i psa
 • Sjedanje u zaustavljanju
 • Ostajanje u sjedećem položaju ispred vodiča na udaljenosti do 2m
 • Ostajanje u sjedećem položaju na udaljenosti 5-10 koraka bez opoziva

Vježba lijeganja psa uz vodiča

 • lijeganje psa iz osnovnog položaja
 • ležanje psa ispred vodiča na udaljenosti do 2 m
  ležanje psa na udaljenosti od vodiča 5-10 koraka bez opoziva

Socijalizacija psa

 • navikavanje na kontakt s drugim vodičem
 • navikavanje na kontakt sa grupom ljudi
 • navikavanje na kontakt sa drugim psom
 • navikavanje na prisustvo drugih pasa u vježbama kretanja na povodniku

Kontaktiraj nas