Kontaktiraj nas

Napredni program treninga psa

16. srpnja 2020.

Teorijski dio edukacije vodiča

 • Psihologija pasa
 • Metodika treninga pasa
 • Oprema psa i vodiča i pomagala za rad

Vođenje psa na povodniku

 • pravolinijsko kretanje vodiča i psa
 • okretanje vodiča i psa
 • skretanje u lijevo i desno – 90°
 • kretanje pri različitim brzinama

Vježba sjedenja psa

 • Osnovni položaj vodiča i psa
 • Sjedanje u saustavljanje
 • Zaustavljanje i sjedanje psa bez zaustavljanja vodiča – sa opozivom do udaljenosti 20m
 • Sjedenje psa u prisustvu drugih pasa

Vježba lijeganja psa

 • lijeganje psa iz osnovnog položaja
 • lijeganje psa iz kretanja bez zaustavljanja vodiča sa opozivom do udaljenosti 20m
 • lijeganje psa u prisustvu drugih pasa

Svladavanje prepreka

 • svladavanje prepreke – preskok
 • svladavanje prepreke – greda
 • svladavanje prepreke – penjanje “A”
 • svladavanje prepreke – tunel

Osnove rada na tragu

 • postavljanje traga
 • ptačenje traga – 20m

Osnove obrane i napada

 • razvijanje nagona za plijenom
 • osnovni kontakt sa markirantom

Osnove aportiranja

 • razvijanje nagona za aportom
 • osnove donošenja loptice – aporta

Kontaktiraj nas